ID06 2.0, ny kortstandard med ökad säkerhet och stora möjligheter till trygga mervärden
Nyhet
Information

ID06 2.0, ny kortstandard med ökad säkerhet och stora möjligheter till trygga mervärden

I och med ID06 AB´s lansering av ett nytt system för kort och anslutning av företag och individer, kommer ID06-kortet att få ny och modern teknik. Dagens kort bygger på EM och Mifare-teknik. I takt med den tekniska utvecklingen har det kommit säkrare teknik som inte går att manipulera lika lätt och som har en standard som stödjer utveckling av nya trygga tjänster.
 
I det nya ID06-kortet har ID06 AB valt en säker standard som bygger på en öppen teknik. Tekniken heter JCOP och tillåter utveckling av nya innovativa lösningar samt att tekniken i kortet fungerar med Microsoft-teknologi. Det senare innebär t ex att ett företag, förutom att använda kortet för inpassering, också kan använda kortet för att låsa utrymmen med värdefullt innehåll (exempelvis verktygscontainers), öppna en dator, öppna specifika program och andra funktioner som efterfrågats av säkerhetsmedvetna kunder.
 
I det nya ID06-kortet har de säkrat upp stöd för Mifare, vilket innebär att i princip all befintlig utrustning med stöd för Mifare fortsatt fungerar. I många fall går det också att anpassa läsare som idag använder Mifare, att istället läsa JCOP. ID06 AB uppmanar såväl applikationsleverantörer som kunder att gå över till JCOP i och med att de nya korten kommer ut.
 
Det nya ID06-kortet ger dock inte stöd för EM, då den tekniken inte når upp till en säkerhetsnivå som är förenlig med ID06-systemets krav på trygghet och kundnytta.
 
Stödet i nya ID06-kort för Mifare kommer finnas kvar tills att ID06 AB ser att de flesta kunderna har fått möjlighet att gå över till att läsa den säkrare JCOP-tekniken. De bedömer att teknikövergången kommer att vara genomförd under 2020. Därefter återkommer de med en tidpunkt för när Mifare-stödet tas bort från det ID06-kortet.
 
ID06 AB kommer att ge fortlöpande information under utbytesperioden av ID06-kort. Har du frågor eller funderingar om ID06-kort kan du vända dig till Thor Jonsson på ID06 som hjälper dig. Du når Thor på thor.jonsson@id06.se