Hur gör vi med de registerutdrag som krävs vid ID06 anslutningen.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

När vi vill berätta något vi tror att du kan ha intresse av får du ett mejl från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. 

ID06 anslutning

Hur gör vi med de registerutdrag som krävs vid ID06 anslutningen.

För att ett företag skall kunna anslutas till ID06 krävs att följande handlingar bifogas med ansökan - detta bjuder vi på för Svenska företag!

  • Bolagsverkets registerutdrag - max en månad gammalt - eller motsvarande registreringsbevis för utländska bolag.
  • Skatteverkets registerutdrag - max en månad gammalt - eller motsvarande för utländska bolag.

​Av handlingarna skall det framgå att bolaget är registrerat som arbetsgivare samt momspliktigt. Undantaget är enskilda firmor som inte beghöver vara registrerade som arbetsgivare.

Svenska bolag
Till svenska bolag hämtar vi de registerutdrag från bolagsverket och skattemyndigheten som krävs för att ansluta sig till ID06.

​Ni behöver endast fylla i registerformuläret här på sidan,  Registrera dig här  - sedan ordnar vi med resten!

Utländska bolag
Registerutdrag från berörda myndigheter i landet, där VAT- eller organisationsnummer samt firmatecknare framgår, måste bifogas med ansökan. Registrera dig här  - sedan ordnar vi med resten!

Kostar det att vara ansluten till ID06?


För att ett företag som har giltiga ID06 kort gäller följande årskostnader från ID06 AB.

ID06 LoA 2-kort (lanseras under 2018)   80 kr/år
Den obligatoriska årsavgiften, fastställd av ID06 AB, debiteras årligen så länge företaget har
aktiva ID06-kort. Icke spärrade kort räknas in som aktiva även om personen slutat på företaget.
   
Årsavgift för företag med 1 - 10 ID06-kort   500 kr/år
Årsavgift för företag med 11 - 50 ID06-kort   1000 kr/år
Årsavgift för företag med 51 - 100 ID06-kort   2000 kr/år
Årsavgift för företag med 101 - 250 ID06-kort   3000 kr/år
Årsavgift för företag med 251 - 1000 ID06-kort   5000 kr/år
Årsavgift för företag med över 1000 ID06-kort   10 000 kr/år
Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften.

 

Debiteringsmodell från ID06 AB

20 oktober 2018 lanserade ID06 en ny, säker kortstandard för såväl fysiska som mobila ID06-kort. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06 Systemet och på landets byggarbetsplatser.

För att kunna beställa det nya ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

Det nya ID06-kortet bygger på en säkrare teknisk plattform och är utan EM-chip, för att minska sårbarheten för bedrägeri. Tekniken möjliggör tvåfaktorsautentisering eftersom kortinnehavaren även får en personlig PIN-kod. Det innebär också att företag kan uppgradera säkerheten på hela eller utvalda delar av arbetsplatsen såsom kontor, arbetsbodar och andra utrymmen där man förvarar värdefull utrustning. Kontakta din applikationsleverantör för att ta reda på hur nya tekniken påverkar funktionaliteten hos din befintliga ID06-utrustning samt vilka nya tjänster som erbjuds. Beställning och fakturering av kort, applikationer och kortläsare görs fortsatt via ID06 partners. Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften.

Räkneexempel 
För ett företag med 10 aktiva ID06-kort blir avgiften till ID06 AB 500 kr + 800 kr = 1300 kr/år eller 130 kr per anställd och år. Det motsvarar cirka 40 öre per dag och anställd.


Vad händer om mitt företag inte betalat den årliga avgiften?

Om ditt företag inte betalar den årliga avgiften, kommer företaget samt alla ID06-kort som är beställda av företaget att spärras och göras elektroniskt obrukbara.
 

Vad gör ID06 AB med de pengar som kommer in via avgifterna?

ID06 AB är ett icke vinstdrivande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna. ID06 uppdrag är att skapa förutsättningar för sund konkurrens, hållbart företagande och säkra arbetsplatser.
ID06-systemet uppdateras löpande inför nya lagar och regler.
 

Följande tjänster ingår i årsavgiften?

  • Möjlighet att beställa ID06-kort. ID06-kortet används för inpassering på arbetsplatser som använder ID06-systemet och är kopplat till närvaroregistrering i elektroniska personalliggare. Under 2018 lanserades ett nytt, säkrare ID06-kort med hög tillitsnivå (LoA 2).
  • Möjlighet att beställa Mobilt ID06-kort. Det mobila ID06-kortet är en säker applikation som kan användas för många olika tjänster. Bland annat visas kompetenser som ligger i ID06 Kompetensdatabas kopplat till individen.
  • ID06 Kompetensdatabas. En tjänst för att digitalisera behörigheter och utbildningsbevis samt koppla dem till ID06-kortet. Det underlättar kontrollen av utbildningsbevis på arbetsplatsen, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. I avgiften ingår läsbehörighet för arbetsgivare.
  • ID06 Bolagsdeklaration. Ett automatiserat verktyg som gör det enklare för köpare av byggtjänster att kontrollera och upptäcka oseriösa aktörer i leverantörsleden.
  • Mitt ID06. En tjänst där företag och individer kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i ID06-systemet. Företag får också tillgång till sin samlade personalliggarinformation där all data finns med oavsett vilken byggarbetsplats man varit på. Systemet är GDPR-säkrat.

 

Källa: ID06 AB
Läs mer här

Support

Vi hjälper dig!

Vi har öppet alla helgfria vardagar

Måndag-Torsdag 07.00-17.00 (kontoret är öppet 08.00-17.00). 
med lunchstängt mellan kl 11.30-12.30
Fredag 07.00-16.00 (kontoret är öppet 08.00-16.00).
med lunchstängt mellan kl 11.30-12.30

   support@hantverksid.se

   010 - 10 29 300