ID06 anslutning

Hur gör vi med de registerutdrag som krävs vid ID06 anslutningen.

För att ett företag skall kunna anslutas till ID06 krävs att följande handlingar bifogas med ansökan - detta bjuder vi på för Svenska företag!

  • Bolagsverkets registerutdrag - max en månad gammalt - eller motsvarande registreringsbevis för utländska bolag.
  • Skatteverkets registerutdrag - max en månad gammalt - eller motsvarande för utländska bolag.

​Av handlingarna skall det framgå att bolaget är registrerat som arbetsgivare samt momspliktigt. Undantaget är enskilda firmor som inte beghöver vara registrerade som arbetsgivare.

Svenska bolag
Till svenska bolag hämtar vi de registerutdrag från bolagsverket och skattemyndigheten som krävs för att ansluta sig till ID06.
​Ni behöver endast fylla i registerformuläret här på sidan, Registrera dig här - sedan ordnar vi med resten!

Utländska bolag
Registerutdrag från berörda myndigheter i landet måste bifogas med ansökan. Registrera dig här - sedan ordnar vi med resten!

Kostar det att vara ansluten till ID06?

För att ett företag som har giltiga ID06 kort gäller följande årskostander från ID06 AB.

Den obligatoriska årsavgiften, fastställd av ID06 AB, debiteras årligen så länge företaget har
aktiva ID06-kort. Icke spärrade kort räknas in som aktiva även om personen slutat på företaget.
   
Årsavgift för företag med 1 - 10 ID06-kort   500 kr/år
Årsavgift för företag med 11 - 50 ID06-kort   1000 kr/år
Årsavgift för företag med 51 - ID06-kort   1500 kr/år


Vad händer om mitt företag inte betalat den årliga avgiften?

Om ditt företag inte betalar den årliga avgiften, kommer företaget samt alla ID06-kort som är beställda av företaget att spärras och göras elektroniskt obrukbara.

Vad gör ID06 AB med de pengar som kommer in via avgifterna?

ID06 har sedan systemet startades 2006 inte tagit ut några avgifter. Alla delar, förutom den frivilliga anslutningen, har varit kostnadsfria. Under 2015 och 2016 har antalet företag som använder ID06 ökat markant och i dag finns det cirka 50.000 företag och 500.000 personer som använder våra tjänster. Samtidigt som antalet användare stigit, ökar även kraven på att systemet ska vara tillgängligt, säkert och - inte minst - värna om den personliga integriteten. Vidare finns det stora önskemål på mer funktionalitet, till exempel önskar branschen att ID06 ska göras tillgängligt som digitala certifikat via mobiltelefoner.

Kostnaderna för att kunna erbjuda den service som byggbranschen både måste ha, kräver och önskar innebär att vi måste införa kortregisteravgiften samt den årliga anslutningsavgiften. 

Vad får jag för pengarna?

  • Alla företag kommer finnas sökbara via sitt organisationsnummer på ID06 Företagskontroll. Via ID06 Företagskontroll kan alla se om företaget är anslutet till ID06.

  • Alla anslutna företag får tillgång till en läsrättighet på ID06 Kompetensdatabas (ordinarie kostnad 1000 kr/år). Via ID06 Kompetensdatabas kopplas en individs utbildningar/behörigheter/certifikat till ID06-kortet. Endast de utbildningar som individen gett skriftligt samtycke till kommer att finnas med och endast det utbildningsbolag som har gett utbildningen/behörigheten/certifikatet kan registrera det (det krävs ett separat avtal med ID06 AB för att kunna registrera utbildningar).
    Via ID06 Kompetensdatabas kan individen själv via BankID, individens arbetsgivare (via läsrättigheten) samt den arbetsplats som individen är verksam på (via de ackrediterade applikationsleverantörerna) alltid se vilka utbildningar/behörigheter/certifikat individen innehar. För att ett företag ska kunna få tillgång till läsrättigheten till ID06 Kompetensdatabas krävs ett separat avtal med ID06 AB. Detta avtal samt möjligheten att få en läsrättighet kommer att finnas tillgängligt från och med september 2016. För mer information kring ID06 Kompetensdatabas, se här

  • Alla företag som betalat den årliga anslutningsavgiften har rätt att använda den särskilda ID06-användarlogon i sin marknadsföring. Beställ den genom att skicka ett mail till emma.svard (a) id06.se Kom ihåg att inkludera ert organisationsnummer i mailet.

Support

Vi hjälper dig!

Vi har öppet:
Måndag-Fredag 07.00-17.00

   support@hantverksid.se

   010 - 10 29 300