Giltig ID06 legitimation | Hantverksid.se

Vad är ID06?

ID06 AB (tidigare Sveriges Byggindustrier) har i samverkan med Byggbranschen skapat en standard för ID-kort (ID06-kortet) som ska användas av personer som vistas på byggarbetsplatser. Från och med 1:a oktober 2016  drivs ID06 som ett eget bolag, ID06 AB.

Syftet med ID06 legitimation

  • att med hjälp av allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet
  • att försvåra för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen
  • att skapa tryggare arbetsplatser

Information från ID06 AB om reglerna kring ID06 hittar du här: Om ID06 >>>

För byggföretag som är verksamma i Sverige gäller obligatorisk närvaroredovisning, och personer som vistas på svenska byggarbetsplatser måste kunna legitimera sig med ett godkänt ID-kort.
 
Rent praktiskt innebär det för dig som vistas på ett bygge att du måste kunna legitimera dig med ett ID06-kort.
Har du inte blivit föranmäld, eller om du inte kan uppvisa en godkänd legitimation, kan du bli avvisad från arbetsplatsen, alternativt kan arbetsgivaren bli skyldig att betala ett vite.
Support

Vi hjälper dig!

Vi har öppet alla helgfria vardagar

Måndag-Torsdag 07.00-17.00 (kontoret är öppet 08.00-17.00). 
med lunchstängt mellan kl 11.30-12.30
Fredag 07.00-16.00 (kontoret är öppet 08.00-16.00).
med lunchstängt mellan kl 11.30-12.30

   support@hantverksid.se

   010 - 10 29 300