Om nya ID06-kortet

Om nya ID06-kortet

20 oktober 2018 lanserade ID06 AB en ny kortstandard för såväl fysiskt som Mobilt ID06-kort. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2).

 

Gamla ID06-kort kommer att fungera fram t.o.m. den 21:a januari 2020. OBS! giltighetstiden på befintliga ID06-kort kan ha ett giltighetsdatum efter 21:a januari 2020 men kommer automatiskt att spärras den 22:a januari 2020.

Kom igång att beställa nya ID06-kort innan de gamla går ut för att inte riskera att bli utspärrad från arbetsplatsen.

Syftet med den nya standarden är att öka säkerheten och därmed minimera risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras, vilket är möjligt med kort som har lägre säkerhetsgrad. Från och med augusti 2018 är det möjligt att registrera företaget för det nya mer säkra ID06 standarden. Korten kommer att kunna beställas från och med oktober 2018.

 

Information från ID06 AB

ID06-kort LoA 2 ersätter det gamla standardkortet, vilket på sikt kommer att fasas ut ur ID06 Systemet. För att kunna beställa det nya ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

Det nya ID06-kortet bygger på en säkrare teknisk plattform och är utan EM-chip, för att minska sårbarheten för bedrägeri. Tekniken möjliggör tvåfaktorsautentisering eftersom kortinnehavaren även får en personlig PIN-kod. Det innebär också att företag kan uppgradera säkerheten på hela eller utvalda delar av arbetsplatsen såsom kontor, arbetsbodar och andra utrymmen där man förvarar värdefull utrustning. Kontakta din applikationsleverantör för att ta reda på hur nya tekniken påverkar funktionaliteten hos din befintliga ID06-utrustning samt vilka nya tjänster som erbjuds.

 

Mobilt ID06-kort

ID06 har även utvecklat en säker applikation för ett Mobilt ID06-kort med LoA2-nivå. Det mobila kortet kan jämföras med ett mobilt BankID och har samma grundfunktioner som det fysiska kortet. Det kan alltså användas för registrering i elektroniska personalliggare samt för in- och utpassering på arbetsplatsen. Funktioner kopplade till det mobila kortet utvecklas av ID06 applikationsleverantörer.