ID06 ackreditering

Ackrediterad ID06 leverantör

Genom att vi som leverantör av ID06 kort är ackrediterade säkerställs att:

  • personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt enligt PuL
  • kraven enligt lagen om elektroniska personalliggare uppfylls

Vad är ID06?

ID06 AB (tidigare Sveriges Byggindustrier) har i samverkan med Byggbranschen skapat en standard för ID-kort (ID06 kort) som skall användas av personer som vistas på byggarbetsplatser. Från och med 1:a oktober 2016  drivs ID06 som ett eget bolag, ID06 AB.

Syftet med ID06 legitimation

  • att med hjälp av allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet
  • att försvåra för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen
  • att skapa tryggare arbetsplatser

Information från ID06 AB om reglerna kring ID06 hittar du här: Om ID06 >>>

För byggföretag som är verksamma i Sverige gäller obligatorisk närvaroredovisning, och personer som vistas på svenska byggarbetsplatser måste kunna legitimera sig med ett godkänt ID-kort.
 
Rent praktiskt innebär det för dig som vistas på ett bygge att du måste kunna legitimera dig med ett ID06-kort.
Har du inte blivit föranmäld, eller om du inte kan uppvisa en godkänd legitimation, kan du bli avvisad från arbetsplatsen, alternativt kan arbetsgivaren bli skyldig att betala ett vite.