Pris och kostnad för ID06 kort | Hantverksid.se

Prislista

HantverksID´s ID06 tjänster

NYA ID06-kort 2.0 (LoA 2) (svart/vit logo)
NYA ID06-kort 2.0 (LoA 2) (färglogo)

Logga in och beställ kortet enkelt via www.hantverksid.se,  Porto och ID06 AB´s avgifter tillkommer enligt nedan.

 

178 kr/kort**
199 kr/kort**

NYA ID06-kort 2.0 (LoA 2) (svart/vit logo) - För utländska medborgare
NYA ID06-kort 2.0 (LoA 2) (färglogo) - För utländska medborgare

Logga in och beställ kortet enkelt via www.hantverksid.se,  Porto och ID06 AB´s avgifter tillkommer enligt nedan.

 

365 kr/kort**
385 kr/kort**

ID06-kort 1.0 - Beställ kortet enkelt via www.hantverksid.se inklusive frakt.
ID06 AB´s avgifter tillkommer enligt nedan.

 

89 kr/kort*

Företagsregistrering i portalen HantverksID.se, registrera här  
Vi bjuder på registeruttag från Bolagsverket samt skatteverket - för svenska företag. 
Till detta tillkommer den obligatoriska årsavgift till ID06 AB, se nedan.

 

495 kr/företag
(engångsavgift)

*Om korttillbehör beställs samtidigt som ID06-kort 1.0 tillkommer frakt
** Porto på 9kr tillkommer vid standard leverans med A-post
   
 

HantverksID´s ID06 PLUS tjänster

Uppläggningsavgift manuell registrering för konto hso HantverksID.se (registreringskostnad tillkommer).
 
Vid behov av manuell registrering av företag hjälper gärna vårt Supportcenter till! Detta avser dock inte kontot hos ID06 AB som kräver att firmatecknare legitimerar sig.
  950 kr/företag
Manuell beställning av ID06-kort. 1.0   495 kr/kort
PRIO - skickas samma dag!
Beställ före kl. 14.00 - skickas samma dag! Beställningar gjorda efter kl. 14.00 skickas dagen efter, gäller helgfria vardagar. Postnord´s hanteringstid tillkommer på alla leveranser. Kortkostnaden tillkommer.
Detta avser ID06 1.0
  295 kr/kort

Pick-up Express - Hämta efter 60 minuter! OBS! Glöm inte legitimation. 
Beställ och ring tel. 010-10 29 300. Hämta sedan kortet efter 60 minuter hos Seriline på Gustavlundsvägen 50, Bromma. Våra öppettider för upphämtning är helgfria vardagar, kl. 8.00 - 16.30. Kortkostnaden tillkommer.
Detta avser ID06 1.0

  995 kr/kort

Manuell identifiering
Kontakta oss och boka in tid för scanning av nationellt ID-kort eller Pass

  295 kr
Registeruttag från Bolagsverket samt skatteverket - vi bjuder på detta för svenska företag!
Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.
 

ID06 AB´s årsavgifter för företaget som beställer ID06-kort 

ID06-kort 1.0 (gamla kortstandarden)   80 kr/år
ID06 2.0 med LoA 2   80 kr/år
Den obligatoriska årsavgiften, fastställd av ID06 AB, debiteras årligen så länge företaget har
aktiva ID06-kort. Icke spärrade kort räknas in som aktiva även om personen slutat på företaget.
   
Årsavgift för företag med 1 - 10 ID06-kort   500 kr/år
Årsavgift för företag med 11 - 50 ID06-kort   1000 kr/år
Årsavgift för företag med 51 - 100 ID06-kort   2000 kr/år
Årsavgift för företag med 101 - 250 ID06-kort   3000 kr/år
Årsavgift för företag med 251 - 1000 ID06-kort   5000 kr/år
Årsavgift för företag med över 1000 ID06-kort   10 000 kr/år
Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften.

 

Ny debiteringsmodell från ID06 AB

I oktober 2018 lanserar ID06 AB en ny, säker kortstandard för såväl fysiska som mobila ID06-kort. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på landets byggarbetsplatser.

ID06 LoA 2-kort ersätter det nuvarande standardkortet, vilket på sikt kommer att fasas ut ur ID06-systemet. För att kunna beställa det nya ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

Det nya ID06-kortet bygger på en säkrare teknisk plattform och är utan EM-chip, för att minska sårbarheten för bedrägeri. Tekniken möjliggör tvåfaktorsautentisering eftersom kortinnehavaren även får en personlig PIN-kod. Det innebär också att företag kan uppgradera säkerheten på hela eller utvalda delar av arbetsplatsen såsom kontor, arbetsbodar och andra utrymmen där man förvarar värdefull utrustning. Kontakta din applikationsleverantör för att ta reda på hur nya tekniken påverkar funktionaliteten hos din befintliga ID06-utrustning samt vilka nya tjänster som erbjuds. Beställning och fakturering av kort, applikationer och kortläsare görs fortsatt via ID06 partners. Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften.

Räkneexempel 
För ett företag med 10 aktiva ID06-kort blir avgiften till ID06 AB 500 kr + 800 kr = 1300 kr/år eller 130 kr per anställd och år. Det motsvarar cirka 40 öre per dag och anställd.


Vad händer om mitt företag inte betalat den årliga avgiften?

Om ditt företag inte betalar den årliga avgiften, kommer företaget samt alla ID06-kort som är beställda av företaget att spärras och göras elektroniskt obrukbara.
 

Vad gör ID06 AB med de pengar som kommer in via avgifterna?

ID06 AB är ett icke vinstdrivande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna. ID06 uppdrag är att skapa förutsättningar för sund konkurrens, hållbart företagande och säkra arbetsplatser.
ID06-systemet uppdateras löpande inför nya lagar och regler.
 

 Vilka tjänster ingår i årsavgiften?

  • Möjlighet att beställa ID06-kort. ID06-kortet används för inpassering på arbetsplatser som använder ID06-systemet och är kopplat till närvaroregistrering i elektroniska personalliggare. Under 2018 lanseras en nytt, säkrare ID06-kort med hög tillitsnivå (LoA 2).
  • Nyhet!* Möjlighet att beställa Mobilt ID06-kort. Det mobila ID06-kortet är en säker applikation som kan användas för många olika tjänster. Bland annat visas kompetenser som ligger i ID06 Kompetensdatabas kopplat till individen.
  • ID06 Kompetensdatabas. En tjänst för att digitalisera behörigheter och utbildningsbevis samt koppla dem till ID06-kortet. Det underlättar kontrollen av utbildningsbevis på arbetsplatsen, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. I avgiften ingår läsbehörighet för arbetsgivare.
  • Nyhet!* ID06 Bolagsdeklaration. Ett automatiserat verktyg som gör det enklare för köpare av byggtjänster att kontrollera och upptäcka oseriösa aktörer i leverantörsleden.
  • Nyhet!* Mitt ID06. En tjänst där företag och individer kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i ID06-systemet. Företag får också tillgång till sin samlade personalliggarinformation där all data finns med oavsett vilken byggarbetsplats man varit på. Systemet är GDPR-säkrat.

* Denna tjänst är inte tillgängliga idag men kommer att lanseras under 2018.
 

När börjar de nya avgifterna att gälla?

  • Årsavgiften för anslutning till ID06-systemet börjar gälla från och med 1 april 2018 och kommer att faktureras av ID06 AB en gång om året.
  • Årsavgiften för ID06-kort börjar gälla från och med 1 april 2018 och kommer att faktureras av ID06 AB kvartalsvis.
     
Källa: ID06 AB
Support

Vi hjälper dig!

Vi har öppet alla helgfria vardagar

Växel: Måndag-Fredag 07.00-17.00, med lunchstängt mellan kl 11.30-12.30

Kontor: Måndag-Fredag 08.00-17.00, med lunchstängt mellan kl 11.30-12.30

   support@hantverksid.se

   010 - 10 29 300