Pris för ID06 kort - Låg kostnad hos Hantverksid.se

Prislista

HantverksID´s ID06-tjänster

ID06-kort 2.0 (LoA 2) (svart/vit logo)
ID06-kort 2.0 (LoA 2) (färglogo)

Logga in och beställ kortet enkelt via www.hantverksid.se
Porto tillkommer enligt Postnords prislista.

 

189 kr/kort*
199 kr/kort*

ID06-kort 2.0 (LoA 2) (svart/vit logo) - För utländska medborgare
ID06-kort 2.0 (LoA 2) (färglogo) - För utländska medborgare

Logga in och beställ kortet enkelt via www.hantverksid.se
Porto tillkommer enligt Postnords prislista.

 

365 kr/kort*
385 kr/kort*

ID06-kort 2.0 Besökskort
Logga in och beställ kortet enkelt via www.hantverksid.se
Porto tillkommer enligt Postnords prislista.

  69 kr/kort*

ID06-kort 2.0 (LoA 2) (färglogo) - LMA
Logga in och beställ kortet enkelt via www.hantverksid.se
Porto tillkommer enligt Postnords prislista.

 

385 kr/kort*

Företagsregistrering i portalen HantverksID.se, registrera här     495 kr/företag
(engångsavgift) 

Skanning
Skanning av pass/nationellt ID-kort.
Skanning för företagsregistering hos ID06.
Betalning sker med kort på plats, observera att vi inte tar emot kontanter.

 


550 kr/skanning
2495 kr/företag

* Porto tillkommer enligt Postnords prislista
   

HantverksID´s PLUS-tjänster

EXPRESS - hämtas 2 timmar efter godkänd order!
Beställ och godkänn din order så kan kortet hämtas upp efter 2 timmar! Beställningar godkända efter kl. 14.00 kan hämtas upp direkt vid öppning dagen därpå, gäller helgfria vardagar. Kortkostnaden tillkommer. Betalning sker med kort på plats, observera att vi inte tar emot kontanter.
  1995 kr/kort
PRIO - skickas samma dag!
Beställ och godkänn din order före kl. 12.00 så skickas kortet samma dag! Beställningar godkända efter kl. 12.00 skickas dagen efter, gäller helgfria vardagar. Postnord´s hanteringstid tillkommer på alla leveranser. Kortkostnaden tillkommer.
  390 kr/kort
Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.
 

ID06 AB´s årsavgifter för företaget som beställer ID06-kort 

ID06 2.0 med LoA 2   80 kr/år
Den obligatoriska årsavgiften, fastställd av ID06 AB, debiteras årligen så länge företaget har
aktiva ID06-kort. Icke spärrade kort räknas in som aktiva även om personen slutat på företaget.
   
Årsavgift för företag med 1 - 10 ID06-kort   500 kr/år
Årsavgift för företag med 11 - 50 ID06-kort   1000 kr/år
Årsavgift för företag med 51 - 100 ID06-kort   2000 kr/år
Årsavgift för företag med 101 - 250 ID06-kort   3000 kr/år
Årsavgift för företag med 251 - 1000 ID06-kort   5000 kr/år
Årsavgift för företag med över 1000 ID06-kort   10 000 kr/år
Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften.

 

Debiteringsmodell från ID06 AB

I oktober 2018 lanserade ID06 AB en ny, säker kortstandard för såväl fysiska som mobila ID06-kort. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på landets byggarbetsplatser.

ID06 LoA 2-kort ersätter det gamla standardkortet (ver. 1.0). För att kunna beställa ID06-kortet 2.0 krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

Det nya ID06-kortet bygger på en säkrare teknisk plattform och är utan EM-chip, för att minska sårbarheten för bedrägeri. Tekniken möjliggör tvåfaktorsautentisering eftersom kortinnehavaren även får en personlig PIN-kod. Det innebär också att företag kan uppgradera säkerheten på hela eller utvalda delar av arbetsplatsen såsom kontor, arbetsbodar och andra utrymmen där man förvarar värdefull utrustning. Kontakta din applikationsleverantör för att ta reda på hur nya tekniken påverkar funktionaliteten hos din befintliga ID06-utrustning samt vilka nya tjänster som erbjuds. Beställning och fakturering av kort, applikationer och kortläsare görs fortsatt via ID06 partners. Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften.

Räkneexempel 
För ett företag med 10 aktiva ID06-kort blir avgiften till ID06 AB 500 kr + 800 kr = 1300 kr/år eller 130 kr per anställd och år. Det motsvarar cirka 40 öre per dag och anställd.


Vad händer om mitt företag inte betalat den årliga avgiften?

Om ditt företag inte betalar den årliga avgiften, kommer företaget samt alla ID06-kort som är beställda av företaget att spärras och göras elektroniskt obrukbara.
 

Vad gör ID06 AB med de pengar som kommer in via avgifterna?

ID06 AB är ett icke vinstdrivande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna. ID06 uppdrag är att skapa förutsättningar för sund konkurrens, hållbart företagande och säkra arbetsplatser.
ID06-systemet uppdateras löpande inför nya lagar och regler.
 

 Vilka tjänster ingår i årsavgiften?

  • Möjlighet att beställa ID06-kort. ID06-kortet används för inpassering på arbetsplatser som använder ID06-systemet och är kopplat till närvaroregistrering i elektroniska personalliggare. Under 2018 lanserades en ny säkrare verision av ID06-kortet med hög tillitsnivå (LoA 2).
  • Möjlighet att beställa Mobilt ID06-kort. Det mobila ID06-kortet är en säker applikation som kan användas för många olika tjänster. Bland annat visas kompetenser som ligger i ID06 Kompetensdatabas kopplat till individen.
  • ID06 Kompetensdatabas. En tjänst för att digitalisera behörigheter och utbildningsbevis samt koppla dem till ID06-kortet. Det underlättar kontrollen av utbildningsbevis på arbetsplatsen, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. I avgiften ingår läsbehörighet för arbetsgivare.
  • ID06 Bolagsdeklaration. Ett automatiserat verktyg som gör det enklare för köpare av byggtjänster att kontrollera och upptäcka oseriösa aktörer i leverantörsleden.
  • Mitt ID06. En tjänst där företag och individer kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade i ID06-systemet. Företag får också tillgång till sin samlade personalliggarinformation där all data finns med oavsett vilken byggarbetsplats man varit på. Systemet är GDPR-säkrat.
 
Källa: ID06 AB
Support

Vi hjälper dig!

Vi har öppet alla helgfria vardagar

Måndag - torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-16.00
lunchstängt alla dagar 11.30-12.30

   support@hantverksid.se

   010 - 10 29 300