Ny debiteringsmodell från ID06 AB
Nyhet
Information

Ny debiteringsmodell från ID06 AB

Från och med den 1 april 2018 tar ID06 AB över faktureringen av års- och kortavgifter, vilket tidigare hanterats av oss på HantverksID / Seriline. Beställning och fakturering av kort och tillbehör kommer som vanligt att hanteras av HantverksID.se

 

  • Årsavgiften för anslutning till ID06-systemet börjar gälla från och med 1 april 2018 och kommer att faktureras av ID06 AB en gång om året.
  • Årsavgiften för ID06-kort börjar gälla från och med 1 april 2018 och kommer att faktureras av ID06 AB kvartalsvis.


​För att ett företag som har giltiga ID06 kort gäller följande årskostnader från ID06 AB
(från 2018-04-01)

ID06-kort (dagens kort)   80 kr/år
ID06 LoA 2-kort (lanseras under 2018)   80 kr/år
Den obligatoriska årsavgiften, fastställd av ID06 AB, debiteras årligen så länge företaget har
aktiva ID06-kort. Icke spärrade kort räknas in som aktiva även om personen slutat på företaget.
   
Årsavgift för företag med 1 - 10 ID06-kort   500 kr/år
Årsavgift för företag med 11 - 50 ID06-kort   1000 kr/år
Årsavgift för företag med 51 - 100 ID06-kort   2000 kr/år
Årsavgift för företag med 101 - 250 ID06-kort   3000 kr/år
Årsavgift för företag med 251 - 1000 ID06-kort   5000 kr/år
Årsavgift för företag med över 1000 ID06-kort   10 000 kr/år
Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften.
 
Beställning och fakturering av kort, applikationer och kortläsare görs fortsatt via ID06 partners. 
 
Räkneexempel 
För ett företag med 10 aktiva ID06-kort blir avgiften till ID06 AB 500 kr + 800 kr = 1300 kr/år eller 130 kr per anställd och år. Det motsvarar cirka 40 öre per dag och anställd.
 

Ny kortstandard

I maj 2018 lanserar ID06 en ny, säker kortstandard för såväl fysiska som mobila ID06-kort. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06 Systemet och på landets byggarbetsplatser.