NCC väljer Seriline och HantverksID som leverantör av ID06-kort
Nyhet
Information

NCC väljer Seriline och HantverksID som leverantör av ID06-kort

  

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i Norden med en omsättning på 53 Mdr SEK och 16 500 anställda.

 

Vi är stolta över att bli valda som leverantör till NCC. Fokus i utvärderingen har varit innovation och att ha en partner i arbetet kring hantering och distribution av ID-kort till NCC:s samtliga medarbetare. Genom vår Online plattform finns flera delar som hjälper till att rationalisera och säkra processerna säger Pierre Parrman, ID06-ansvarig på Seriline.

 

Vår vision inom NCC är att skapa samarbete över tid som gör det enkelt och smidigt för alla våra medarbetare i organisationen. När vi tittat på marknaden så har Seriline visat att de ligger i framkant genom teknisk innovation. Detta ligger helt i linje med övergripande strategin för digitaliseringen inom NCC. Seriline har tydligt visat att man på allvar vill vara en spelare i framtiden genom att skapa förenklingar för oss som företag säger Björn Björling, ID06-ansvarig på NCC.

 

För vidare kontakt:  NCC, Björn Björling, tel. 076-521 51 17, Seriline, Pierre Parrman, tel. 010-150 75 00, www.hantverksid.se