Skarpt läge för personalliggare
Nyhet
Information

Skarpt läge för personalliggare

Den 1 januari 2016 blev det lag att föra elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser. Men senhösten 2015 fanns fortfarande en osäkerhet kring hur lagen skulle tillämpas. Skatteverket meddelade då att de skulle hålla en mjuk linje första halvåret 2016 och vara återhållsamma med att ta ut kontrollavgifter.

Läs mer: Kontrollavgifter för personligare skjuts på framtiden.

Nu överger Skatteverket den mjuka linjen och börjar ta ut kontrollavgifter i de fall lagkraven inte är uppfyllda.

– Vissa aktörer har sett vår mjuka linje som ett halvårs dispens och ligger därför efter i förberedelserna. Vi har inte för avsikt att förlänga den mjuka linjen utan kommer att börja ta ut kontrollavgifter vid halvårsskiftet som planerat, säger Conny Svensson, rikssamordnare på Skatteverket.  

För två veckor sedan sa Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier och talesperson för Byggbranschen i samverkan, till Byggindustrin att det krävs ytterligare tid för att få systemet med personalliggare att fungera bra. Han efterlyste en fortsatt bra dialog mellan branschen och Skatteverket. 

Läs mer: Peter Löfgren: "Vi är inne i en läroperiod".

Under första halvåret 2016 har Skatteverket kontrollerat närmare 6000 företag vid sina arbetsplatsbesök.

– Det har funnits grund för avgift vid det stora flertalet av våra kontrollbesök, säger Conny Svensson.

Han berättar att det framförallt handlat om verksamma personer som inte är registrerade i personalliggaren och svårigheter att få tillgång till personalliggaren. Ett problem som Skatteverket ofta stött på är att den kontaktperson som finns angiven i bygganmälan inte är tillgänglig eller inte känner till sin roll.