Seriline är med och lanserar den nya kortstandarden för ID06
Nyhet
Information

Seriline är med och lanserar den nya kortstandarden för ID06

Under 2018 lanserar ID06 en ny säker kortstandard för såväl fysiska som mobila ID06-kort. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på landets byggarbetsplatser. Samtidigt som korten görs om, skärps kontrollen av företag och individer kraftigt. Vidare har ID06 tagit fram ett nytt säkert Mobilt ID06-kort för att hantera identiteter kopplat till företag på ett tillförlitligt sätt.

 

- Vitsen med ID06 är att säkerställa individens identitet samt arbetsgivarsambandet till ett företag, säger Thor Jonsson, kortansvarig för ID06. ID06 nya system innebär djupare kontroll av företag som vill ansluta sig till ID06-systemet. Det innebär också att alla individer kopplade till ID06 och som skall ha tillgång till ID06-systemet, måste identifiera sig i systemet. Som identifiering fungerar antingen BankID eller att individen fysiskt måste ta sig till en av ID06 utsedd partner, som skannar individens pass eller nationella ID. Inga andra ID handlingar är godkända. Anslutningen av företag och individ skall följa eIDAS standard LoA 2, vilket innebär en hög tillitsnivå, förklarar Thor Jonsson.

 

För företag utanför Sverige krävs att företaget har F-skattebevis som får ansökas via Skatteverket. Vidare kontrolleras att företaget finns med i VIES register samt att företaget är sunt. ID06 kontrollerar vem som är firmatecknare och det är också den individen som måste identifiera sig för att kunna ansluta företaget. Alla individer kopplade till företaget som skall ha tillgång till ID06, måste också identifiera sig via BankID.
 

Vid kortbeställning (efter att ett företag är anslutet) beställs kort nästan som idag. Skillnaden ligger i att ett kort inte kan printas innan individen som skall ha kortet har identifierat sig i ID06-systemet. Individen som företaget beställer ID06-kort för, måste godkänna; person, policy, användare, villkor samt att uppgifterna som är på ID06- kortet är korrekta samt skrivit under med BankID. Individen skapar i och med detta också ett konto i ID06-systemet. Därefter kan ID06-kortet printas. Efter att kortet skickats till företaget och lämnats ut till individen som skall ha kortet, måste individen logga in på sitt konto på ID06 för att hämta PIN kod kopplat till kortet. Nu är kortet "aktiverat" och kan börja användas med tillitsnivå enligt eIDAS LoA 2.

 

- Vi vet att det idag används olika mobila applikationer utan någon koppling till säker identitet. Här kommer vi med ett Mobilt ID06-kort som går att koppla ihop med en mobil applikation där den mobila applikationen får en säker identifiering motsvarande ett fysiskt ID06-kort. Det finns även fler användarmöjligheter med Mobilt ID06-kort, avslutar Thor Jonsson.

 

Seriline jobbar just nu intensivt med den nya ID06 standarden och kommer vara med vid lansering av de nya korten. Företaget har kompetensen och erfarenheten som detta kräver. Möjligheterna med den nya standarden är många. Det nya kortet kommer ge möjlighet till så många fler tillämpningar än vad som varit möjligt historiskt. Då LOA 2 nivån säkerställer identiteten bakom beställarföretaget, såväl som individen, så går det nu på allvar att bygga ett ekosystem kring ID06. Denna resa skall självklart HantverksID och Seriline vara en del av.

 

Pierre Parrman, ansvarig för affärsområdet ID06 på HantverksID och Seriline, ser positivt på vad detta kommer att medföra och tycker att det nu efter snart 12 år med ID06 är dags att ta nästa steg för att bana väg in i framtiden. Pierre har arbetat med ID06 sedan lanseringen 2006 och ser att möjligheterna är många då man med hjälp av LOA2 även kommer att kunna identifiera sig digitalt. Applikationerna och användningsområdena kommer att öka dramatiskt de närmaste åren, både för företagen och individerna inom ID06 konceptet.

 

- Detta är en stor möjlighet för oss och våra kunder. Vårt fokus just nu handlar om att göra det enkelt för våra kunder att migrera till det nya ID06 systemet. Genom att vi fortsätter att skapa de bästa processerna och enklaste flödena kommer vi även i framtiden kunna ha marknadens mest attraktiva prisbild för våra kunder, avslutar Pierre Parrman.

 

Stödet i nya ID06-kort för Mifare kommer finnas kvar tills vi ser att de flesta kunderna har fått möjlighet att gå över till att läsa den säkrare JCOP-tekniken. Vi bedömer att teknikövergången kommer att vara genomfört under 2020. Därefter återkommer vi med en tidpunkt för när Mifare- stödet tas bort från ID06-kortet.

 

Vi kommer att ge fortlöpande information under utbytesperioden av ID06-kort och har du frågor eller funderingar om ID06-kort kan du vända dig till Thor Jonsson på ID06 som hjälper dig.
Du når Thor på thor.jonsson@id06.se
   

Faktaruta:
 

Med sunda företag menas att bolaget är registrerat för F-skatt, betalar sina skatter och avgifter samt att det inte finns skulder hos Kronofogde eller Skatteverk.

Ansluta företag och beställa ID06-kort (tjänsten startar under våren 2018)

  • Det är firmatecknare som ansluter företaget och utser huvudadministratör(er) som i sin tur kan utse administratör(er) för att beställa ID06-kort hos ackrediterad kortleverantör. Alla individer, firmatecknare, huvudadministratör(er) och administratör(er) legitimerar sig i systemet genom eID.
  • ID06 kontrollerar bland annat att företaget har F-skatt och att företaget är sunt.
  • ID06 kontrollerar att det är firmatecknare som skriver under. Firmatecknare skriver under med hjälp av eID.
  • ID06-kort skickas till företaget eller annan vald adress alternativt hämtas ut hos ackrediterad kortleverantör om den tjänsten erbjuds.
  • ID06-kortet aktiveras via eID av individen som skall ha kortet. Vid aktiveringen får individen en PIN kod kopplat till kortet.