Seriline lanserar AI stöd i sina Onlinetjänster
Nyhet
Information

Seriline lanserar AI stöd i sina Onlinetjänster

Nu med AI kan vi hjälpa kunden att på ett enkelt sätta med att uppfylla både deras interna och externa krav kring bildhantering. Vi fångar upp avvikelser eller otillåten bild direkt i samband med uppladdning av fotografiet.

 

"Detta gör att vår tjänst med enkelhet kan decentraliseras ut i organisationen ända till slutanvändaren. Efter AI-behandlingen kan vi dessutom återrapportera all data via vårt API till kundens källdatasystem. För en billig penning per månad kan man säkerställa kraven och minska administrationen betydligt med denna tjänst. Detta är den första AI-lanseringen vi gör, men detta är ett område vi satsar mycket på", säger Pierre Parrman, CTO på Seriline.

 


 

Seriline Launches AI Support In Their Online Services


Now with AI, we can help the customer to easily fulfill both their internal and external requirements regarding image management. We capture any deviations or unauthorized images directly in connection with uploading the photograph.

"This means that our service can easily be decentralized in the organization to the end-user. After the AI processing, we can also report all data via our API to the customer's source data system. For a small fee per month, you can secure the requirements and reduce the administration significantly with this service. This is our first AI launch, but AI is an area we are investing a lot in", says Pierre Parrman, CTO at Seriline.