Seminarier ska ge kunskap om ID06
Nyhet
Information

Seminarier ska ge kunskap om ID06

Elektroniska personalliggare har funnits i byggbranschen drygt ett år och erfarenheterna är blandade. Samtidigt pågår flera andra förändringar som kommer att påverka byggbranschen. Nu inleder ID06-bolaget en seminarieserie om ID06 och hur systemet ska samverka med kommande lagstiftning.
 
NYHET / 23 MARS / Av: NOMI MELIN LUNDGREN


Mottagandet av kravet på elektroniska personalliggare i byggbranschen, som infördes den 1 januari 2016, har varit lite blandat berättar Peter Löfgren, vd på ID06.
– Alla lagar för med sig lite kantigheter och det finns saker som behöver filas till, säger Peter Löfgren.
Den nya lagen har fört med sig förändringar för många människor som jobbar i branschen.
– Det är en massa människor som ska komma ihåg att registrera in sig och ut sig. Det är en ny rutin som måste skapas. En sådan här stor förändring kräver lite tid för att komma på plats, säger Peter Löfgren.
Om man missar det kan man påföras kontrollavgifter från Skatteverket.
– Även om man inte har haft uppsåt att göra fel riskerar man sanktionsavgifter och det är ju ingen som blir glad av att få kontrollavgifter när man inte medvetet har gjort fel, Säger Peter Löfgren.

Lagstiftningen kan behöva justeras

Han anser att lagstiftningen skulle behöva justeras litegrann.
– Främst är det arbetsgivarsambandet som behöver stärkas. Där finns en olycklighet i lagstiftningen, säger Peter Löfgren.
Han syftar på att till exempel så registreras bemanningsanställda inte i det företag de är anställda i utan i det inhyrda företagets liggare. Det grumlar sambandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och skapar problem menar Peter Löfgren.
Även modellen för hur företagen ska anmäla och avanmäla byggarbetsplatser till Skatteverket borde förbättras, enligt Peter Löfgren.
– Ett stort företag har väldigt många sådana anmälningar och avanmälningar att göra till Skatteverket, men det finns i dagsläget ingen bra sammanställning hos myndigheten och det gör det svårt för företagen att få överblick, vilket har skapat en del oreda och irritation, säger Peter Löfgren.
Han för löpande en diskussion med Skatteverket om de problem som den nya lagen har medfört och till stor del finns en samsyn. Men i slutänden gäller det att få regeringen att lägga fram ett förslag som justerar det som inte fungerar som det var tänkt från början.
Först när den aviserade lagen om skatteinbetalningar på individnivå är på plats väntas personalliggarna få full kraft mot svartarbetet i branschen. Riksdagen beslutar förhoppningsvis om detta inom kort för införande etappvis från halvårsskiftet 2018.
– Vi är jätteglada att det ska införas. Först då kan Skatteverket kontrollera personalliggaren mot verkliga inbetalda avgifter på individnivå. Det innebär också att det viktiga arbetsgivarsambandet stärks, säger Peter Löfgren.
En annan förändring som påverkar ID06-systemet är den kommande lagen GDPR (General Data Protection Regulation) som ska ersätta PUL (Personuppgiftslagen) under våren 2018.
– Det vi gör nu är att se till att vi verkligen kan hygiensäkra att de företag och personer som går in i ID06-systemet verkligen är de som de utger sig för att vara, säger Peter Löfgren.
Enligt Peter Löfgren innebär den nya GDPR-lagen bland annat att personuppgifter ska hanteras på ett än säkrare sätt än i dag. Individens rätt på tydliga och överblickbara samtycken stärks och en individ ska själv kunna hantera registrerade uppgifter på ett effektivt sätt.

Kritik mot systemet

ID06-systemet har fått kritik för att det är allt för lätt att få ut ett ID06-kort och att den som har ett kort sedan kan använda det långt efter att den anställning man hade då kortet utfärdades har upphört. Det finns flera ackrediterade företag som kan utfärda ID06-kort. Det är arbetsgivaren som beställer kort för sina anställda och ansvarar för att uppgifterna är riktiga. Kortet kvitteras sedan ut av den anställde.
– Om ett företag missbrukar systemet riskerar företaget att stängas av från ID06 Systemet. Alla beställningar har spårbara loggar som gör att man kan utreda felaktigheter och härleda lämnade uppgifter, berättar Peter Löfgren.  

Hur vanligt är det med falska identiteter inom ID06-systemet?

– Det är svårt att säga. Det är svårt att fastställa att en person är den utger sig för att vara, men det vi ska göra inom ID06-systemet är att se till att den identitet man går in med i systemet inte kan ändras eller användas av någon annan. Det ID06 gör nu är att se till att vi lever upp till de nya GDPR-kraven, bland annat kommer vi att införa en identitetsvalidering vid kortutfärdandet, säger Peter Löfgren.