Aktuellt om nya ID06-kortet
Nyheter
Information

Aktuellt om nya ID06-kortet

Alla företag behöver ansluta sig för att kunna beställa det nya ID06-kortet. Den nya anslutningen innebär att alla individer identifieras i systemet på ett säkert sätt via BankID och att även företaget kontrolleras avseende t ex att det finns
F-skatt och att det är momsregistrerat.

Idag kan svenska företag med BankID ansluta sig. Under hösten öppnar ID06 AB upp för utländska företag och personer utan BankID att ansluta sig till ID06. Nedan ser du vilka företagsformer som stöds idag för anslutning till ID06 samt vem på firman som ID06 godkänner för att skriva på avtalet i prioriteringsordning.
 
Godkända företagsformer för anslutning till ID06 med BankID:
 
 
  • Aktiebolag - VD, Extern Verkställande direktör, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande
  • Handelsbolag - Bolagsman/män
  • Kommanditbolag - Komplementär
  • Enskild firma* - Näringsidkare
  • Ekonomisk förening - VD, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande
 
* För att en Enskild firma ska kunna ansluta sig måste den vara registrerad hos Bolagsverket.
 
Syftet med den nya anslutningen är att säkerställa att de justa företagen som följer de lagar och regler som råder på svensk arbetsmarknad, skall kunna beställa ID06-kort till sina medarbetare och de företag som inte är justa och inte sköter sig, inte får tillgång till ID06-kort. Detta tror vi kommer att bidra till en sund konkurrens på lika villkor. De företag som sköter sig ska ha en konkurrensfördel gentemot företag som försöker fuska. Anslutningen innebär att företag är förberedda på att kunna lägga beställningar på nya ID06-kort från och med 20 oktober som är startdatum för beställning av det nya kortet.
 
Den ungefärliga mängden kort som ska bytas ut är ca 800 000 stycken fördelat på idag ca 78 000 företag.
 
Från och med imorgon, den 20 oktober, så kan alla företag som har registrerat ett konto hos ID06 AB beställa nya ID06-kortet. Kortbeställningar går till på samma sätt som tidigare men med vissa tillägg som till exempel att beställaren lägger till kortinnehavarens e-postadress och mobiltelefonnummer.