Nya rutiner vid skanning för tredjelandsmedborgare
Nyheter
Information

Nya rutiner vid skanning för tredjelandsmedborgare

Från och med 2022-05-11 ska personer som är medborgare i länder utanför EU/EES skanna sitt Uppehållstilståndskort innan man genomför skanning av deras pass.

Undantag kan göras med svenska uppehållstillstånd i de fall dokumentation kan uppvisas som stärker att personen har fått uppehållstillstånd.


Change and new procedure for scanning

From 2022-05-11 shall all citizens from countries outside EU/EES scan their “EU residence permit” before the validation process shall proceed (scanning of the passport).

Exception can be done if the person has not got the residence card but has a decision from the Swedish Migration Agency.