Uppdatering för säkrare inloggning
Nyheter
Information

Uppdatering för säkrare inloggning

Nu uppdaterar ID06 AB inloggningen i Portalen för en säker och snabb inloggning.

 

För dig som tidigare valt BankID/eID så kommer det numera gälla för alla framtida inloggningar. För dig som använder användarnamn och lösenord kommer du nu få en SMS-kod vid inloggning som behöver fyllas i.


Update for more secure login

ID06 AB are now updating the login in the Portal for a secure and fast login.

For those of you who have previously chosen BankID / eID, it will now apply to all future logins. For those of you who use a username and password, you will now receive an SMS code when logging in that needs to be filled in.