Transportföretagen tecknar avtal med Seriline som leverantör av ID06-kort
Nyheter
Information

Transportföretagen tecknar avtal med Seriline som leverantör av ID06-kort

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. I sina åtta förbund: Väg, Motor, Drivmedel, Sjöfart, Flyg, Bussföretag, Hamn samt Transportindustriförbundet finns idag 9 200 anslutna medlemsföretag med 204 700 anställda. Det gör dem till den självklara samlingspunkten för transportnäringen i Sverige.
 
ID06 ägs av branschen, för två år sedan tog även Transportföretagen det strategiska beslutet att bli delägare, dels för att visa att de står bakom värdegrunden, dels för att de ser vilka effekter det kan få på säkra arbetsplatser och sund konkurrens.
 
Medlemmar i Transportföretagen får beställa ID06-kort till ett förmånligare pris hos Seriline, något som var viktigt i deras val av leverantör.
 
Vi är mycket stolta och glada för förtroendet att få tillverka ID06 kort till alla aktörer inom transportbranschen, säger Pierre Parrman som är ID06-ansvarig på Seriline.
 
För ytterligare information, kontakta Maria Werpers Dahl, Branschutvecklare på Transportföretagen, 08-762 71 63 eller Pierre Parrman, Seriline 010-150 75 00 
 

 

The Swedish Confederation of Transport Enterprises signs agreement with Seriline as supplier of ID06 cards

The Swedish Confederation of Transport Enterprises is the trade and employer organization for the transport industry. Its eight unions: Road, Motor, Fuel, Shipping, Airline, Bus companies, Ports and the Swedish Transport Industry Association currently have 9,200 member companies with 204,700 employees. This makes them the obvious gathering point for the transport industry in Sweden.

ID06 is owned by the industry, two years ago the Swedish Confederation of Transport Enterprises also made the strategic decision to become a partner. Partly to demonstrate their commitment to the values, partly because they see what effects it can have on safe workplaces and fair competition.
 
Members of the Swedish Confederation of Transport Enterprises can order ID06 cards at a reduced price from Seriline, something that was important in their choice of supplier.
We are very proud and happy for the confidence to be able to manufacture ID06 cards for all players in the transport industry, says Pierre Parrman who is responsible for the ID06 department at Seriline.
 
For further information, contact Maria Werpers Dahl, Industry Developer at the Swedish Confederation of Transport Enterprises, +46 (0) 8-762 71 63 or Pierre Parrman, Seriline +46 (0) 10-150 75 00.