Nu kan du ändra personuppgifterna i era lagda beställningar
Nyheter
Information

Nu kan du ändra personuppgifterna i era lagda beställningar

Vi försöker alltid vara nära våra kunder för att förstå deras behov och har ny utvecklat en efterfrågad och väldigt uppskattad funktion som underlättar era kortbeställningar.

 

I beställningsportalen finns nu möjligheten att ändra personuppgifterna på en redan lagd beställning. Detta gör ni under fliken "Historik" och sedan "ID06-Cards". Klicka sedan på "Redigera". Ändringar kan göras fram till att kortinnehavaren har godkänt sin order.

Vi ligger i för att för att alltid vara det bästa alternativet för beställning av ID06-kort, så Stay Tuned och anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev.
 


 

Now you can change the personal information in your placed orders

We always try to be close to our customers to understand their needs and have newly developed a demanded and highly appreciated function that facilitates your card orders.


The order portal now offers the possibility to change the personal data of an already placed order. You can do this under the tab "History" and then "ID06-Cards". Click on "Edit". Changes can be made until the cardholder has approved his order.
 
We are committed to always being the best option for ordering ID06 cards, so stay tuned and sign up for our newsletter.